Pitot static testers

ATEQ vyvinul a vyrábí vlastní řadu automatických přístrojů pro kontrolu tlakových senzorů a letových přístrojů, které využívají principů tzv. PITOTOVY trubice. Přístroje řady ADSE 7xx jsou určeny jak pro použití v laboratořích a výrobních závodech při kontrole vyrobených přístrojů, tak i pro využití přímo v terénu v hangárech a letištích při servisních prohlídkách letounů a vrtulníků i ve ztížených klimatických podmínkách.

pitot-1[1]Pitot static testerPrincip testerů je jednoduchý – po propojení se vstupy PITOTOVY trubice přímo na letounu (nebo na testovaném výrobku) zařízení automaticky, podle předem zvoleného programu, generuje tlak/podtlak Ps a Pt a tím simuluje výšku, rychlost letu a případně úhel stoupání. Porovnáním údajů z testeru s údaji na palubních přístrojích lze jednoduše zjistit, zda je vše v pořádku. Přístroje měří i těsnost měřicích okruhů.

ATEQ využívá nejnovějších technologií – přístroje jsou extrémně přesné, spolehlivé a uživatelsky přívětivé. Umožňují uživatelům vytvořit vlastní programy (sekvence testů) podle typů letadel, které servisují. Jednotlivé typy se liší provedením, počty kanálů (Ps a Pt) a vyhodnocovacími jednotkami.

Pro výrobní závody je řada ADSE doplněna vakuovou komorou, která může být navíc vybavena vibračním stolem.

 

Podrobná dokumentace

Katalog ATEQ OMICRON ADSE

Přístroje pro laboratoře a výrobní závodyADSE 743 FACE TAB (Large)

Přístroje pro hangáry, opravny a servisní organizace