Automatické měření kvality ATEQ - těsnost, průtoky ⁄ Pneumatická měření ⁄ Zařízení na kontrolu a měření tlaku

Zařízení na kontrolu a měření tlaku

CP2SZařízení na kontrolu a měření tlaku, snímač přetlaku i vakua (typy TRANSTEQ CP2S, CP2P) numerický odečet naměřených hodnot, stanovení tlakových limitů, napěťové a proudové výstupy, měření metodou diferenciální nebo absolutní, měřící rozsah od 10 Pa do 300 barů.

Aplikace kontroly a měření tlaku

Trvalé a průběžné měření tlaku vzduchu, plynu nebo kapalin, snímací tlakový prvek v bezpečnostním tlakovém systému.